Acum ne gasiti si in SICAP

Consultanta Asistenta Sociala

Sprijin oferit primariilor pentru acreditarea / licentierea SPAS-urilor.


Citeste mai mult

Venim in sprijinul dumneavoastra


Acordarea serviciilor sociale, precum şi funcţionarea acestora în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; Art. 8.(2) Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare. b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; Art. 8. (1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; Art. 11 alin. 5 litd) în situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că standardele minime nu sunt îndeplinite conform datelor înscrise în fişa de autoevaluare şi nu se respectă cel puţin procentul de 75% se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Construim relatii de afaceri bazate pe incredere, corectitudine si deschidere.

Despre noi

Preocuparea faţă de situaţia profesioniştilor din domeniul serviciilor sociale, prin aducerea în prim plan a conceptului de „bunăstare” – abordat dintr-o triplă perspectivă: fizică, psiho-emoţională şi profesională – a asistentului social;

Citeste mai mult

Cei mai buni in domeniu !

  • Clienti multumiti100%
  • Profesionalism100%
  • Ofera de neuitat100%

Consultanta Asistenta Sociala