Preturi

1)Intocmire dosar complet acreditare/licentiere:
Dosar complet acreditare furnizor ( in conditiile in care faceti ce va cer) – 100 euro
Dosar complet licentiere servicii sociale – 1200 euro/serviciu

2)Intocmire focalizata documente conform lista:
Cerere licentiere - 100 euro
Plan strategic pe 3-5 ani - 400 euro
Plan de imbunatatire si adaptare a mediului - 100 euro
Regulamentul de organizare şi funcţionare - 200 euro
Regulament intern de functionare - 400 euro
Organigrama - 50 euro
Proceduri - 150 euro/procedura
Codul de etica - 100 euro
Ghidul beneficiarului - 100 euro
Carta drepturilor beneficiarilor - 100 euro
Plan anual de instruire a personalului - 50 euro
Fisa de autoevaluare - 200 euro
Angajament - 20 euro
Decizie - 70 euro
Raportul anual de activitate al serviciului - 300 euro

3)Intocmire documentatie solicitare Subventie Legea 34/1998 - 1000 euro

4)Intocmire Raport lunar privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei - 300 euro 6)Servicii specifice de asistenta sociala prin OPREA NICOLETA – Cabinet Individual de Asistenta Sociala
4h/ sapt – 500 euro
8 ore/sapt -900 euro
mai mult de 8h/saptamana – negociabil

Servicii acreditate

Centru de zi pentru copii cu dizabilitati
Case de tip familial

Locuinte protejate
Camin pentru persoane varstnice

Seriviii de ingrijire la domiciliu persoane varstnice
Cantina sociala

Camin pentru persoane varstnice
Centru de ingrijire si asistenta adulti