Preturi

1)Consultanta:
Consultanta 50Euro/ora ( taxe incluse)

2)Intocmire dosar complet acreditare/licentiere:
Dosar complet acreditare furnizor ( in conditiile in care faceti ce va cer) – 100 euro
Dosar complet licentiere servicii sociale – 800 euro/serviciu

3)Intocmire focalizata documente confrom lista:
Plan strategic pe 3-5 ani – 100 euro
Regulamentul de organizare şi funcţionare – 50 euro/serviciu cu mai putin de 15 angajati ( 5 euro pentru fiecare angajat peste numarul de 15)
Regulament intern de functionare – 50 euro/serviciu
Organigrama – 10 euro/serviciu
Manual de procedure – 10 euro/procedura
Codul de etica – 50 euro/furnizor ( se poate face un singur Cod de etica pentru toate serviciile)
Ghidul beneficiarului – 50 euro/serviciu
Raportul anual de activitate al serviciului – 30 euro/serviciu
Planul de instruire si formare profesionala a personalului – 30 euro/serviciu
Plan de imbunatatire si adaptare a mediului – 100 euro/serviciu
Caietul de evidenta privind perfectionarea continua a personalului 30 euro/serviciu
Contract de acordare servicii sociale - consultanta
Dosar personal al beneficiarilor - consultanta

4)Intocmire documentatie solicitare Subventie Legea 34/1998 - 500 euro

5)Intocmire Raport lunar privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei - 100 euro

Servicii acreditate

Centru de zi pentru copii cu dizabilitati
Case de tip familial

Locuinte protejate
Camin pentru persoane varstnice

Seriviii de ingrijire la domiciliu persoane varstnice
Cantina sociala

Camin pentru persoane varstnice
Centru de ingrijire si asistenta adulti